Jak przenieść dane programu KPiR Gamma na nowy komputer ?

Należy :

1. Wykonać archiwizację bazy danych na nośnik wymienny (np. pendrive) – (Menu->Narzędzia->Archiwizacja i konserwacja),

2. Zainstalować najnowszą wersję programu na nowym komputerze. Proszę uruchomić GammaSetup..... jako administrator

   (prawy przycisk myszki na pliku instalatora - z menu kontekstowego wybrać - uruchom jako administrator),

3. Na nowym komputerze, wykonać funkcję “Odtwarzanie bazy danych z kopii bezpieczeństwa” (Menu->Narzędzia).

Czy uruchomienie programu w sieci lokalnej i korzystanie z kilku stanowisk pracy wymaga wykupienia dodatkowych licencji ?

Dodatkowe licencje nie są wymagane. Program można użytkować w lokalnej sieci komputerowej, na dowolnej liczbie stanowisk.

Czy istnieje możliwość przeniesienia danych do programu KPiR GAMMA z innych systemów ?

To bardzo indywidualna sprawa i prosimy składać pytania dotyczące konkretnego programu i wersji.

Zasadniczo nie ma możliwości żeby przenosić zapisy księgowe lub dane pochodzące z deklaracji.

Świadczymy jednak usługi konwersji niektórych pomocniczych baz danych, na przykład katalog kontrahentów (nabywcy, dostawcy), dane urzędów skarbowych, słownik zdarzeń gospodarczych itp.. 

Czy program można dowolnie konfigurować żeby przystosować jego działanie do zmieniających się stawek podatku dochodowego i VAT ?

Niektóre składniki konfiguracji Użytkownik kontroluje sam (na przykład: stawki podatku VAT, rodzaje rejestrów VAT, itp..). Inne są aktualizowane przez producenta programu, w ramach opłaty abonamentowej (na przykład: kwota wolna od podatku, progi podatku dochodowego itp..).

Aktualizacja programu obejmuje tak samo nowe szablony deklaracji VAT-7.

Czy można sporządzać zestawienia w innej postaci niż tradycyjnie „na drukarkę” ?

Wszystkie zestawienia (w tym wydruk księgi, wydruki rejestrów itd..) można przekształcić do formatu PDF.

Czy deklarację na podatek VAT można przesyłać w formie elektronicznej ?

Tak. Program umożliwia wygenerowanie deklaracji w formacie XML, oraz wywołuje interaktywny formularz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Dzięki zainstalowaniu odpowiedniej "wtyczki" do programu Actrobar Reader (wszystkie elementy oprogramowania, również dostępne na stronie Ministerstwa Finansów), istnieje możliwość wysłania deklaracji za pośrednictwem Internetu.

Czy program zawiera jakieś mechanizmy konserwacji danych lub archiwizacji ?

Istnieje możliwość tworzenia kopii danych w różnych konfiguracjach. Dodatkowo udostępniliśmy funkcję analizy struktur bazy danych i wykonywania napraw jeżeli jest to potrzebne.

Czym się różni wersja programu dla osoby fizycznej (lub firmy) od wersji dla biura rachunkowego.

Są 3 wersje programu i wszystkie mają takie same funkcje („potrafią to samo zrobić”).

Różnice dotyczą ilości ksiąg podatkowych, jakie można prowadzić. Im więcej ksiąg tym cena abonamentu jest wyższa. 

Czy program można zainstalować na Linuxie ?

Niestety nie.

Wspierane systemy operacyjne to : Win XP, Win 7, Win 8

Czy pobranie programu wiąże się z jakimiś opłatami?

Nie.

Każdy program można pobrać bez jakichkolwiek opłat i używać go przez okres 3 miesięcy.

Po tym okresie programy wymagają wykupienia licencji.

Natomiast program "Rzecki" faktura, jest całkowicie za darmo !

end faq