Jednolity plik kontrolny JPK VAT

    Począwszy od wersji 1.2017.6.63, udostępniliśmy funkcjonalność generowania plików JPK VAT. Zwracamy uwagę na staranne wypełnianie danych podmiotu gospodarczego (NIP, REGON, Pełna nazwa itp.). Podobnie należy zwrócić uwagę na wprowadzanie nr NIP dostawcy/odbiorcy w rejestrach VAT.

   Do przesłania pliku wygenerowanego w programie Gamma, polecamy aplikację kliencką Klient JPK 2.0 udostępnioną na stronie Ministerstwa Finansów.