Księgowanie dokumentów „odwrotne obciążenie” w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i rejestrach VAT.

     Od 01.10.2013 przy sprzedaży towarów wg załącznika 11 do ustawy o VAT obowiązuje wystawienie faktury odwrotne obciążenie (VAT rozlicza nabywca).

    Dokonując sprzedaży, w KPiR ewidencjonujemy kwotę netto (tylko taka kwota istnieje na fakturze odwrotne obciążenie), natomiast do rejestru VAT wprowadzamy tę samą kwotę w rubryce „NP” (nie podlega). W KPiR „GAMMA” udostępniliśmy odrębny rejestrrejestr sprzedaży – odwrotne obciążenie”.  Istotną właściwością tego rejestru jest wykazanie wspomnianych kwot netto w pozycji 31 deklaracji VAT-7.

    Dokonując zakupów na podstawie faktury odwrotne obciążenie, winniśmy wystawić fakturę wewnętrzną. Faktura wewnętrzna, będzie rozliczała VAT, na podstawie faktury zakupowej. Tu nabywca jest płatnikiem podatku VAT.
    W takim przypadku, winniśmy  zapisać w księdze przychodów i rozchodów nr dokumentu, dane kontrahenta i kwotę netto, zgodnie z otrzymanym dokumentem – faktura odwrotne obciążenie.     Natomiast do rejestrze VAT, numerem dowodu księgowego, będzie numer faktury wewnętrznej, oraz kwoty netto i podatek VAT zgodnie z dokumentem wewnętrznym. Podobnie dane kontrahenta, będą tożsame z danymi podmiotu gospodarczego wystawiającego fakturę wewnętrzną (czyli Twojej firmy). Do prawidłowej ewidencji i automatycznego wypełnienia deklaracji VAT-7, w programie udostępniliśmy rejestry VATRejestr zakupów na podstawie odwrotne obciążenie....”. Zapisy umieszczone w tych rejestrach, pozwalają na prawidłowe wykazanie właściwych kwot w deklaracji VAT-7, tj.:

  • kwota netto - poz. 31
  • kwota VAT - poz. 32
  • kwota netto - poz. 39  i poz. 40 kwota VAT do tych zakupów które dotyczą materiałów przeznaczonych do budowy środków trwałych.
  • kwota netto - poz. 41 i poz. 42 kwota VAT gdy zakup dotyczy pozostałych towarów.


    Powyższe zasady wprowadzania kwot do poszczególnych pozycji dotyczą sytuacji gdy prowadzimy działalność wyłącznie opodatkowaną. W przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej musimy zachować odpowiednie proporcje.